• szkolenia

“Pani Joanna Thomas przeprowadziła szkolenie “PR w firmie” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym w naszej opinii szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie.”

Magdalena Brończyk
Zastępca Kanclerza Collegium Medicum