• szkolenia

“Pani Joanna Czerska-Thomas przeprowadziła szkolenie Praktyczne zagadnienia marketingu i PR w NGO. W dwudniowym szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Wykład z elementami warsztatów odbył się 17-18 sierpnia 2011 r. w KPOWES w Bydgoszczy. Szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie, ankiety przeprowadzone przez prowadzącego wykazały wzrost świadomości i wiedzy na tematy poruszane podczas szkolenia. Ankieta zadowolenia uczestnika wykazała, że przeprowadzone zajecia spełniły oczekiwania. Uczestnicy skorzystali także z możliwości konsultacji po zajęciach.”

Iwona Borkowska
Prezes Zarządu