“Plan marketingowy opracowany przez Właścicielkę firmy M4Bizz, dotyczący działań fundacji, wyróżniał się kompleksowym i strategicznym spojrzeniem, właściwym zdefiniowaniem celów marketingowych, grup docelowych, trafną analizą mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, a także świetnymi pomysłami na działania marketingowe. Jestem przekonany, że firma M4Bizz będzie spełniała oczekiwania Klientów w zakresie rozpoznania potrzeb i opracowania oraz realizacji Planu Marketingowego.”

Arkadiusz Kulig
Katedra Marketingu