Kompetencje menadżerskie; Zarządzanie zespołem; Rozwój organizacji; Podstawy marketingu w firmach i organizacjach pozarządowych; Public Relations dla firm i organizacji pozarządowych; Poligrafia dla początkujących, czyli jak kontaktować się z drukarnią i agencją reklamową; Jak podwyższyć poczucie własnej wartości;

M4Bizz organizuje i zapewnia zaplecze szkoleniowców/coachów z tematyki marketingu, PR-u, szeroko pojętej komunikacji oraz prezentacji. Oprócz wyżej wspomnianych zagadnień zapewniamy również szkolenia o tematach:

 • Motywacja
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie stresem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Coaching podstawy
 • Przywództwo
 • Szkolenie trenerów
 • Prezentacja – to proste!
 • Ocena roczna
 • Lider zespołu
 • Szef co to oznacza?
 • Zespół i współpraca
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Prowadzenie efektywnych spotkań
 • Budowanie zespołu
 • Wywieranie wpływu
 • Jak wychowywać?
 • Ja
 • Warsztaty wizażu
 • Jak podwyższyć poczucie własnej wartości?

Realizacje