Szkolenie dla Zakładów Aktywności Zawodowej z zakresu marketingu