Polityka prywatności

Agencja Reklamowa M4Bizz zapewnia bezpieczeństwo korzystania
z serwisu www.m4bizz.pl. Zapoznaj się z naszą polityka prywatności.

Wstęp
Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Informacje uzyskiwane o użytkowniku
Udostępniasz nam wyłącznie te dane, które posłużą do świadczenia żądanej usługi. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail. Twoje dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów.

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim
Twoje dane mogą zostać wykorzystane tylko w ramach w ramach działań M4Bizz, celem udzielania informacji o ofercie. Twoje dane nie zostaną ujawnione osobom ani firmom pośrednim, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Mechanizm statystyki
Serwis www.m4bizz.pl monitorowany jest systemem Google Analytics, który zbiera adresy IP i informacje przesyłane przez przeglądarkę internautów odwiedzających nasz serwis, celem wyróżnienia pojedynczych internautów oraz odróżnienia nowych od powracających. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Korzystamy z „ciasteczek” (ang. cookies), które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim komputerze w celu zbierania standardowych informacji o logowaniu oraz zachowaniach użytkowników. Dane te są całkowicie anonimowe. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z Twojego twardego dysku, Twojego adresu email, czy też dotyczących Ciebie danych osobowych. Informacje, jakie ciasteczka generują o Twojej aktywności na stronie (włącznie z Twoim adresem IP) są przesyłane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz do opracowania raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie. M4Bizz nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z innymi danymi, jakie posiada. Ani M4Bizz ani Google nie będą łączyć ani próbować łączyć adresu IP z danymi użytkownika komputera. Nie będziemy łączyć danych zebranych na tej stronie z żadnymi danymi osobowymi z innych źródeł, o ile wspomniane wyżej informacje nie zostaną jawnie zamieszczone przez ich właściciela.

Odnośniki do innych stron
Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.m4bizz.pl.

Zmiany
Zastrzegamy możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie.